Beleid

Ziekte

Wij vragen je met klem bij de leidsters te melden wanneer er in je gezin een besmettelijke ziekte voorkomt. Ook als "hoofdluis" wordt geconstateerd dien je dit aan de leidsters door te geven, zodat zij andere ouders kunnen informeren en zij hierop ook alert kunnen zijn.

Als je kind ziek is, kan hij/zij niet naar de opvang komen (bv. bij griep of koorts). Daarnaast zijn er ziektes die besmettelijk kunnen zijn of die te veel extra verzorging vragen (diarree, infectie van de huid, de ogen of de lippen, vochtige wondjes) waardoor een kind de opvang niet kan bezoeken. Wij volgen de richtlijnen van de G.G.D. en nemen in onze afweging mee of het voor ons mogelijk is de juiste verzorging en steun aan het zieke kind te geven! Een leidster kan zich op bovenstaande afspraak beroepen. Indien je kind ziek is, vragen wij je dit aan ons telefonisch te melden. Bij ziekte worden de geplande uren niet gerestitueerd. Wij kunnen op dat moment geen ander kindje meer inplannen en ook de leidster is al ingepland.


Oudercommissie

De oudercommissie is een groep enthousiaste ouders die zich inzetten voor de belangen van ouders en kinderen binnen NextGen Kids. Via het adviesrecht wat de oudercommissie heeft is het mogelijk in overleg te treden met de directie/management van NextGen Kids over verschillende onderwerpen:

  • De uitvoering van het pedagogisch beleidsplan van de locatie
  • Kwaliteit binnen de opvang
  • Bevorderen van de communicatie tussen ouders en leidsters en ouders onderling
  • Het vergroten van de ouderbetrokkenheid binnen de opvang

Daarnaast kan de oudercommissie ook ingezet worden voor het mede organiseren van verschillende activiteiten omtrent feestdagen, ouderavonden en andere evenementen.

Dus mocht u verbeterpunten, adviezen, opmerkingen, ideeen en leuke reacties hebben horen wij dat graag van u !


Klachtencommissie

NextGen Kids is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Mocht je een klacht hebben over onze opvang dan verzoeken wij je deze bij ons in te dienen.Zie hiervoor de interne klachtenprocedure. Wij zullen je klacht(en) zorgvuldig behandelen en trachten naar ieders tevredenheid op te lossen. Voor ons is een tevreden klant enorm belangrijk. Mocht je klacht echter niet naar uw tevredenheid door ons zijn opgelost dan hebt je de mogelijkheid om naar het Klachtloket Kinderopvang te gaan. In sommige gevallen is het mogelijk de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Het reglement van de Geschillencommissie vind je op:  De geschillencommissie Kinderopvang.

Onze beloftes

Opvang wanneer je het nodig hebt
Lagere rekening door betaling per uur
Huiselijk en betrokken

NextGen contractenwijzer
Om uit te rekenen welk contract voor jou het beste
en voordeligste is, kan je de NextGen
contractwijzer gebruiken.

Algemene voorwaarden
Bekijk onze PDF voor de
Algemene Voorwaarden Kinderopvang

Intern Klachtenreglement
Bekijk onze PDF voor de
Reglement interne klachtenprocedure

LRKP nummers (voor aanvraag toeslag):
NextGen Kids Obdam:

  • KDV: 100676704
  • BSO: 187897980

Wij horen graag van u

Wij staan open voor feedback. Laat het ons direct weten als we iets nog beter kunnen doen of leuker kunnen maken